Potansiyel!

/ 12 Ekim 2022 / 199 views / yorumsuz

İnsanın yaratılışından itibaren bedenine de ruhuna da iliştirilmiş yetenekleri ve farklı enerjileri, güçleri vardır; ya da bazıları küçük dokunuşlar, işlemeler, eğitim ve öğretimle ortaya çıkarılmak için bekleyen cevher halindedir. 

Potansiyel!

Potansiyel; insanın kendi öz benliğinde ya da sevdikleri, yakın çevresi, yaşadığı coğrafya, köy, kasaba, şehir ülke, dünya, evren, var olduğu tespit edilip, var olabilme ihtimalli, güç, enerji, yetenek, her şeyi ortaya çıkarmak, insanlığa sunmak, var etmek, görünür, duyulur, duyumsanır, anlaşılır kılmaktır.

Nasıl tarif etmişler? TDK tanımı ile bakınca bakın neymiş: gizli kalmış, henüz varlığı ortaya çıkmamış olan, gelecekte oluşması ve gelişmesi mümkün olan, kullanılmaya hazır yetenek. İnsan potansiyeli de insanda gizli ve ortaya çıkması mümkün olan her şey demek. Literatür tanımı da şöyle; Potansiyel ne demek örnek?

Maddelerin içlerinde sakladıkları kullanılmamış enerjiye potansiyel enerji denmektedir. Maddeler bulundukları ortamdaki durumlarına göre kütle, yükseklik ya da kütle çekim kuvveti sebebiyle gizli bir enerjiye sahiptirler. Havadaki kuş, masadaki bardak, kütüphanedeki kitap, yere göre bir potansiyel enerji yüklüdür.

Evet, çok geniş tanımları olan, derinliği olan bir kavram, insanın kendi potansiyeline, potansiyel renkliliğine, potansiyel kapasitesine, çeşitliliğine bakmaya çalışalım. İnsan, fiziki olarak büyüme aşaması ve ruhsal olarak kendini ve insanları tanıma, farkındalık edinme sonrası potansiyelin de arayışında olur. Profesyonel ya da sosyal olarak be neyim, kimim, yeteneklerim nelerdir, nelerle uğraşırsam, nelerle zamanımı ve enerjimi harcarsam başarılı ve mutlu olurum derki, bir keşiftir bu, keşfedileceklerin en önemlisi ve en önceliklisi. Bu keşfi yapmayan ya da yapmakta geciken gereğince önemli bulmayan her insan, her birey çevresinde ki insanlar tarafından fark ettirilmeli ve yönlendirilmelidir. Potansiyeli fark etmek, açığa çıkarmak önemli ve hayati olsa dahi süreç tanımını da göz ardı edemeyiz. Az ama önemli sayılacak ne çok tespit vardır ki 0-5, 5-10, 10-15, 15-20 yaşlarında fark edilirse harika zaman kaybı yaşanmış ve görülmemişse hüsran olur, olabilir.

İnsanın yaratılışından itibaren bedenine de ruhuna da iliştirilmiş yetenekleri ve farklı enerjileri, güçleri vardır: ya da bazıları küçük dokunuşlar, işlemeler, eğitim ve öğretimle ortaya çıkarılmak için bekleyen cevher halindedir. Cevher; bir maddenin özü, değerli maden, taş ise de ekseriyetle fark edilmeyi fark edilme sonrasında da işlenmeyi bekler.

Her insanda olup da farklılığın keşfedilmesi ve sonraki adımların atılması için hepimizde olan görme, duyma, koklama, tat alma gibi sıradan sayılan özelliklerimiz bazılarımızda ki çok özel ve derinlikli olması hasebiyle cevher bir yetenek, potansiyeldir. Düşünmek, dimağ kapasitesi, zekâ, akıl işlerliği, hafıza genişliği, işletim şekli, işlene bilirliği, fark etmek, farkında olmak, süreç kaybı yaşamadan potansiyeli keşfetmek, muazzam, fevkaladenin fevkinde bir kazanıma sahip olmaktır.

İnsan ergenlik dönemini geride bırakmış ise sağlıklı düşünme yetisinde ise minimum seviyede olsa dahi kültürden, bilimden, teknoloji ve yaşam şekilleri, algı ve uygulanabilirlik gibi temel yaşam döngülerinden haberdar ise potansiyeli keşfetmesi yetmez. Potansiyeli keşfedilen, varlığı fark edilen yetenek, beceri, özel durum ve farklı olan durumu hayata sunmak için algoritmayı, bu sunumda ki sıralamayı da doğru ve isabetli yapma, yapabilme zorunluluğundadır. Doğru yer, doğru zaman, doğru kişiler, doğru projelendirme, doğru ışık alma ve tutma, doğru tespit gibi ne çok ayrıntılar vardır ki, sıralama ve tespitte ki yanlışlar potansiyeli de verilen uğraş ve mücadeleyi de berbat eder, bazen berbat olmakla kalmaz, geri dönüşü çok zor içeriğiyle mahveder, yok eder.

Mir Murat Demir

Benzer Konular
Yorgunum, Gönül Yorgunu / Mir Murat Demir
Çağımızın gereği mi? Kurnaz insan ereği mi? Birisi banka vurgunu Öteki yardım kuruluşu Kripto para vurgunu Çıkarı görenler mesafe almış Politikayı millet için değil Çıkar ve düzenbazlık için yapan da..
Hangi Tiyatroda Oynuyorsunuz Beyler?
Josef K.’nın davası “Bir köpek gibi!” olan sona yaklaşırken onun cellatlarını bizzat biz de tanımış oluruz. “Frank giymiş, soluk yüzlü ve şişman kimselerdi.” Dönemin modasına göre oldukça şık, Çehov’un açlık..
Biçim / Mir Murat Demir
Çayım demli, düşlere daldım, bir sigara içimi Bu da başkaldırının, isyanın, farklı biçimi Hayat zor, insan zor, zordur onurlu geçimi İyiler arasındaydı, anlamadık, şaşırdık seçimi Manda yuva yapmış iğde dalına’yı..
Kendine de Uzaktan Bak!
Mucize arama, sır yok bu yaşamda, aleni yaşanmakta Nereden geldim nereye gideceğim diye kafa yorarken, Ne için katkım, ne de paydaşım, iyi, güzel, doğruya dair Olup biten ve gözlemlediklerin, yaşamsal..
Muzaffer Orucoglu yazdı: “Şiir”
Şiir, dilin insan doğasında ve ağzında özgürce cevlan edişinden, aktif hale gelişinden önce, bilinç ve duygu dünyasında, dil ile birlikte vardı. Birbirlerinin varlık şartıdır şiir ile dil. Şiirin kendine özgü..

Yorum yaz