potansiyel

Potansiyel!
Potansiyel; insanın kendi öz benliğinde ya da sevdikleri, yakın çevresi, yaşadığı coğrafya, köy, kasaba, şehir ülke, dünya, evren, var olduğu tespit edilip, var olabilme ihtimalli, güç, enerji, yetenek, her şeyi..