Felsefe

Mülkiyet Kavramı Üzerine
Mülkiyet hırsızlıktır. Hem de hukuk kuralları içerisinde bir hırsızlık. Herkesin daha çok çalmak istediği. Ama hukuk tarafından güçlü olanın daha çok çaldığı şeydir “Mülkiyet” Mülkün tekelde ve mutlak olduğu bir..
İnsan Felsefesi
Önce felsefenin nasıl ortaya çıktığına bakalım. Doğayı açıklamada, uzay-mekan ilişkilerinin kurulmasında geometri en önemli işlevi görüyordu. İlkçağ filozofları doğa araştırmacısıydı. Felsefenin doğuşu İlkçağda Thales’le başlar. Geometride bulduğu formüllerle pratik işlerde..
Başarmanın Felsefesi
Başarmak… Şüphesiz ki her insanın amacı olan yegâne motivasyon. Yaptığımız veya hayalini kurduğumuz tüm çalışmalarımızın sebebi. Bir yazıya başlarken, bir yola çıkarken, bir insanla tanışırken en iyisi olsun diye çabalarız..
Ahmet Günbaş’ın İncelemesiyle: Yaşamanın İmkânsızlığı Üzerine Bir Diyalog’
Osman Çakmakçı, daha önce yayımladığı Konuşmanın imkânsızlığı Üzerine Bir Diyalog (2015) ekseninde, Yaşamanın İmkânsızlığı Üzerine Bir Diyalog* adını taşıyan başka bir kitapla selamlamış bulunuyor okurunu: Yazar, diyaloglar halinde süren bu..
Zaman Nedir?
ZamanŞuan mı?Dün mü?Yoksa yarın mı?Hepimizin içinde bulunduğu ve asla içinden çıkamayacağı o esrarengiz yapı. Görülmez!Duyulmaz!Hissedilmez!Bir tadı yoktur!Ama bir gerçek ki bütün varlığı ile vardır, belki de yoktur.Yıllardır bir çok felsefeci,..
Alaycı Yüzler Duvarı
”İlk taşı en günahsızınız atsın.” Bu söz dökülüyordu dilinden İsa’nın. Kalabalık dağılıyordu omuzlarındaki ağır yüklerle. Şimdiki kalabalıkların pişkinliği ve güce tapmaları. beynimi kemiren kurtçuklar gibiydi. Buna engel olamıyorum. Almadığım ilaçlarım..
J. P. Sartre / Duvar
Duvar Jean-Paul Sartre’nın 5 kısa öyküsünden oluşmuş hikâye kitabıdır. Kitap adını Duvar isimli öyküden alır. Sartre bu kitabı Olga Kosakiewicz’e ve öğrencisi Simone de Beauvoir’e adamıştır. Varoluşçuluk’un babası sayılan Jean-Paul..
J. P. Sartre / Bulantı
Bulantıyı bir kavram olarak ele alırsak, J.P. Sartre’nın varoluşçu felsefesini ifade ettiğini söyleyebiliriz. İnsana bulantı duygusu veren şey, dünyanın kendinde varlığıdır. Varlıklar ne iseler, o olararak orada öylece anlamsız bir..
ETİKTE İNSAN VE TOPLUMA BAKIŞIN DÖNEMSEL FARKLILIKLARI, GÜNÜMÜZE YANSIMALARI
Öz Modern dönemde yeni toplumsal gelişmelerle birlikte insanı yeniden konumlandırma ve yeni düzene uydurma girişimleri ortaya çıktı. Kapitalizme ve burjuva toplumuna evrilen bir süreçte insanın nasıl konumlanması ve anlaşılması gerektiğinin..
V. Postulat ve Öklid dışı Geometrilerin Felsefi Bağlantısı, 	Eğitimdeki Yeri
ÖZ V. postulat Öklid’in MÖ 3. yy’da paralellik konusuyla ilgili olarak ortaya koyduğu matematiksel bir önermedir. Kazanılan düşünce biçimleri yalnız matematiksel boyutta kalmayıp sosyal hayatın, felsefi algının da bir parçası..