Felsefe

Eğitimin Felsefi Geçmişi Ve Yansımaları / Fatih Oto
İlkçağ felsefesinden başladığımızda önce felsefenin ortaya nasıl çıktığına bakmak iyi olacaktır. Mısır o dönemler Nil nehrinin getirdiği bereketle arazi ve yapı hesaplamalarına dayanan mühendislikte ve matematikte oldukça ileri bir durumdaydı...
Eyyüp Özdemir yazdı: “Steve Jobs’la Bir Kahve İçmek”
Steve Jobs, neden bir öğle yemeğini şeflerin en mutlusuyla, bize şeflerin gerçekten de dünyanın en mutlu mesleğini yaptıklarına bizleri inandırmış olan Gordon Ramsay[1] ile değil de, “Bir öğle yemeğini Sokrates’le geçirmek..
Bilinçaltı Çöplüğü
Özgün olmayı ihmal edenlerden olmamalıyım. İçimden yeni boşluklar yaratmak, sonra o boşlukları kendi koşullarımda yapabileceğim kadar doldurmak… Ama daha önce aklımı ve gözlerimi serbest bırakmalıyım. Onların ipi bir yerlere bağlıyken..
“Gerçek Sanrı” Romanı İncelemesi
  Yazarın tiyatroman kavramı ile tanımladığı romanda bir gencin gözünden gerçek, düş ve sanrı üçgenine sıkışan insanın çaresizliği anlatılmaktadır. Bu sıkışmışlık içerisinde var olma mücadelesi veren genç bir gün bir..
Albert Camus Eserlerinin Ana Kaynağı : Tersi Ve Yüzü
Yolculuğun değerini oluşturan şeyin korku olduğunu söyler Camus; Tersi ve Yüzü’nde. Camus’un ”Tersi ve Yüzü” dışındaki tüm eserlerinde beliren düşünceler Tersi ve Yüzü’nde daha somut ve yalın yansıtılmış olduğunu belirtiyor...
Kierkegaard’dan Lacan’a: Tekrar
Lacan’a göre Kierkegaard, “ruhu sorgulayanların en keskini” idi. Freud’dan önce, kendisinin de tanıklık ettiği gibi, bir problemle kuşatılmıştı: “Tekrarlamanın mümkün olup olmadığı ve bunun ne anlama geldiği, bir şeyin tekrarlanarak..
Mülkiyet Kavramı Üzerine
Mülkiyet hırsızlıktır. Hem de hukuk kuralları içerisinde bir hırsızlık. Herkesin daha çok çalmak istediği. Ama hukuk tarafından güçlü olanın daha çok çaldığı şeydir “Mülkiyet” Mülkün tekelde ve mutlak olduğu bir..
İnsan Felsefesi
Önce felsefenin nasıl ortaya çıktığına bakalım. Doğayı açıklamada, uzay-mekan ilişkilerinin kurulmasında geometri en önemli işlevi görüyordu. İlkçağ filozofları doğa araştırmacısıydı. Felsefenin doğuşu İlkçağda Thales’le başlar. Geometride bulduğu formüllerle pratik işlerde..
Başarmanın Felsefesi
Başarmak… Şüphesiz ki her insanın amacı olan yegâne motivasyon. Yaptığımız veya hayalini kurduğumuz tüm çalışmalarımızın sebebi. Bir yazıya başlarken, bir yola çıkarken, bir insanla tanışırken en iyisi olsun diye çabalarız..
Ahmet Günbaş’ın İncelemesiyle: Yaşamanın İmkânsızlığı Üzerine Bir Diyalog’
Osman Çakmakçı, daha önce yayımladığı Konuşmanın imkânsızlığı Üzerine Bir Diyalog (2015) ekseninde, Yaşamanın İmkânsızlığı Üzerine Bir Diyalog* adını taşıyan başka bir kitapla selamlamış bulunuyor okurunu: Yazar, diyaloglar halinde süren bu..