Albert camus

Albert Camus Eserlerinin Ana Kaynağı : Tersi Ve Yüzü
Yolculuğun değerini oluşturan şeyin korku olduğunu söyler Camus; Tersi ve Yüzü’nde. Camus’un ”Tersi ve Yüzü” dışındaki tüm eserlerinde beliren düşünceler Tersi ve Yüzü’nde daha somut ve yalın yansıtılmış olduğunu belirtiyor...
Albert Camus – Düşüş
Fransız yazar ve filozof Albert Camus (1913-1960) her ne kadar Varoluşçuluk ve Absürdizm akımının öncülerinden sayılsa da, Camus kendini her hangi bir akımın filozofu olarak görmez. Bu sayfada Nobel Edebiyat..