Plüton’u Öldürmek

Enver Karahan’ın İncelemesiyle: Yazılmamışın Yazıldığı Roman ”Plüton’u Öldürmek”
Şimdiki zamandan zuhur eden saklı bir sesti fısıldayan. Bazen yol gösterici, bazen uyarıcı. Plüton’un zihninde yanan ışığın kaynağıydı belki de. Arayış, arınma, bulma ve yok oluş. Zaman geçiyordu ve yazarında..