Bir Aşk Menkıbesi

“Boşluğa İlahiler” Kitabı ve Varlığın Yansıması
Özgün bir üslup ve ne güzel bir ahenk. Okundukça okunası dizeler ve yüreğe dokunan bir metin. Boşluğa İlahiler (Bir Aşk Menkıbesi) avuçlarımda alev olmuş yanıyordu adeta. Ve yakıyordu gözlerimi, her..