“Yargı Sisteminin Sorunları Ve Çözüm Yolları ” Anketi

/ 30 Haziran 2022 / 221 views / yorumsuz
“Yargı Sisteminin Sorunları Ve Çözüm Yolları ” Anketi

İstanbul Barosu Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Komisyonu (HFSK) tarafından, “Yargı Sisteminin Sorunları ve Çözüm Yolları” başlığı altında anket çalışması düzenlenmektedir. Anket soruları, HFSK üyelerinin katkıları ile hazırlanmıştır. Anket ile katılımcılarından hiçbir kişisel veri toplanmamaktadır. Çalışma tamamen anonimdir.

“Yargı Sisteminin Sorunları ve Çözüm Yolları” başlığı altında düzenlenen ve son teslim tarihi 20 Temmuz 2022 tarihi olan Makale Yarışması ile eşgüdümlü olarak yapılan bu anket çalışması, tüm hukukçuların ve yurttaşların katılımına açıktır.

Anket, yurttaşların ve hukukçuların yargı sistemi hakkındaki düşüncelerini öğrenmeyi, sorunlar hakkında önerilerini derleyerek tasnif ve analiz etmeyi amaçlamaktadır. Anket çalışmasından elde edilen veriler, makale yarışmasından elde edilecek veriler ile birleştirilerek İstanbul Barosu’nun belirleyeceği heyet tarafından raporlanacaktır.

Detaylı Bilgi:

https://www.istanbulbarosu.org.tr/FooterContent.aspx?ID=36&Desc=Hukuk-Felsefesi-ve-Sosyolojisi-Komisyonu