Varoluşçuluk

Alaycı Yüzler Duvarı
”İlk taşı en günahsızınız atsın.” Bu söz dökülüyordu dilinden İsa’nın. Kalabalık dağılıyordu omuzlarındaki ağır yüklerle. Şimdiki kalabalıkların pişkinliği ve güce tapmaları. beynimi kemiren kurtçuklar gibiydi. Buna engel olamıyorum. Almadığım ilaçlarım..
J. P. Sartre / Duvar
Duvar Jean-Paul Sartre’nın 5 kısa öyküsünden oluşmuş hikâye kitabıdır. Kitap adını Duvar isimli öyküden alır. Sartre bu kitabı Olga Kosakiewicz’e ve öğrencisi Simone de Beauvoir’e adamıştır. Varoluşçuluk’un babası sayılan Jean-Paul..
J. P. Sartre / Bulantı
Bulantıyı bir kavram olarak ele alırsak, J.P. Sartre’nın varoluşçu felsefesini ifade ettiğini söyleyebiliriz. İnsana bulantı duygusu veren şey, dünyanın kendinde varlığıdır. Varlıklar ne iseler, o olararak orada öylece anlamsız bir..
Albert Camus – Düşüş
Fransız yazar ve filozof Albert Camus (1913-1960) her ne kadar Varoluşçuluk ve Absürdizm akımının öncülerinden sayılsa da, Camus kendini her hangi bir akımın filozofu olarak görmez. Bu sayfada Nobel Edebiyat..