Şarkıdaki Şiir

Şiirin Şarkıyla Kesişme Halleri Üzerine: Şarkıdaki Şiir – Erinç Büyükaşık
Frankfurt Okulundan Herbert Marcuse ‘Karşı Devrim ve Başkaldırı’ başlıklı kitabında sanat ve devrimin estetik boyut içinde buluşabileceğini ve değişimi tetikleyebileceğini söyler. 20 yüzyılın yaşamın şiirsellikten çıkış, tek tipleşen bir endüstriyelleşmeye..