Piyes

Bir Yanılsamanın Tragedyası
İşlek caddenin kalabalığından kaçar gibi yürüyordum. Adımlarım bazen yavaşlıyor, bazen hızlanıyordu. Kararsızlık, ayak parmak uçlarımda belli ediyordu varlığını. Yüzümde ise, yanlış cevap verilmiş bir soruya karşı beliren memnuniyetsizlik hakimdi. Ara..