Medeniyet

Modern Sanatın Gölgesindeki Mozaik
Pek çok sanat eserini oluşturan yapı taşlarının Roma’ya ait olduğunu düşünürüz. Mozaiklerde bunlardan biridir. Antik Roma’da sonrasında da modern Roma ve Rönesans döneminde oldukça sık kullanılan mozaiklerin kökeni Yunanistan’a dayanmaktadır...