Marcus Aurelıus

Stoacılık ve Marcus Aurelıus’un Öğrendikleri
STOA OKULU (STOACILIK) Kıbrıs’lı Zenon’un kurduğu Stoa okulu (stoacılık) felsefenin en önemli akımlarındandır. Temellerinin resim galerisinde atıldığı bu akım bize şöyle seslenmektedir: ”İnsanın temel amacı mutluluktur. Mutluluğa ulaşmak içinse doğaya..