Kurgusal Refleksiyon

Kurgusal Refleksiyon-Resim Sanatı Ve “Fatih Oto” Eserleri
Kurgusal refleksiyon resim yapma yöntemi olup boya ve renklerin bu açıdan uygulanmasıdır. Şimdi burada değindiğimiz refleksiyona ve uygulama tarzına açıklık getirmemiz gerekiyor. Refleksiyon, felsefede düşünme üzerine yapılan düşünme edimidir ki..