Kant

İnsan Felsefesi
Önce felsefenin nasıl ortaya çıktığına bakalım. Doğayı açıklamada, uzay-mekan ilişkilerinin kurulmasında geometri en önemli işlevi görüyordu. İlkçağ filozofları doğa araştırmacısıydı. Felsefenin doğuşu İlkçağda Thales’le başlar. Geometride bulduğu formüllerle pratik işlerde..
V. Postulat ve Öklid dışı Geometrilerin Felsefi Bağlantısı, 	Eğitimdeki Yeri
ÖZ V. postulat Öklid’in MÖ 3. yy’da paralellik konusuyla ilgili olarak ortaya koyduğu matematiksel bir önermedir. Kazanılan düşünce biçimleri yalnız matematiksel boyutta kalmayıp sosyal hayatın, felsefi algının da bir parçası..