Filozoflar

ETİKTE İNSAN VE TOPLUMA BAKIŞIN DÖNEMSEL FARKLILIKLARI, GÜNÜMÜZE YANSIMALARI
Öz Modern dönemde yeni toplumsal gelişmelerle birlikte insanı yeniden konumlandırma ve yeni düzene uydurma girişimleri ortaya çıktı. Kapitalizme ve burjuva toplumuna evrilen bir süreçte insanın nasıl konumlanması ve anlaşılması gerektiğinin..