Fatih Oto

Edebiyat Kuramlarına Bakış ve Eleştiri / Fatih Oto
Platon bilgi kuramına bağlı olarak sanat hakkında bir takım görüşler ileri sürdü. Homeros’un destanları, ünü, edebiyat sahnesinde boy gösteren eserler ve sanatın toplum üzerindeki etkisi Platon’u sanatı bir rakip gibi..
Resim Sanatında Plastik Değerler / Fatih Oto
Resim sanatında üslup tarihsel süreç içerisinde değişik gelişmeler göstererek kendine bir yol çizmiştir. 19. yüzyılda malzeme tekniğinin, bazı olanakların gelişimiyle tuval atölyeden dışarı çıkmış, sanatçı doğadan içinde bulunarak yararlanmıştır. Empresyonizm..
Hakikatin Peşinde Akıl ve Mantığın İlkeleri / Fatih Oto
Günümüzde felsefe, alt dalları da kapsayan disiplinlere ayrılmış bir yapı göstermektedir. Böyle bir durum bilimde çeşitli dalların ortaya çıkmasına bağlanabilir. Rönesanstan sonra pozitif bilimler kendi alanlarını, çalışma yöntemlerini bağımsız olarak..
Fatih Oto yazdı: “Dijital Tezgâh”
Düzgün bey gelen yazla birlikte evin bazı yenileme işlerini gündemine aldı. Mutfak evyesinin bulunduğu orta boy tezgâh uzun zamandır bazı sorunları üzerinde taşıyarak kullanışsız bir hale gelmişti. Onu mutlaka halletmesi..
Kurgusal Refleksiyon-Resim Sanatı Ve “Fatih Oto” Eserleri
Kurgusal refleksiyon resim yapma yöntemi olup boya ve renklerin bu açıdan uygulanmasıdır. Şimdi burada değindiğimiz refleksiyona ve uygulama tarzına açıklık getirmemiz gerekiyor. Refleksiyon, felsefede düşünme üzerine yapılan düşünme edimidir ki..
Zamana Sıkışmak
İki bin dört yılının sıcak bir öğle sonrası loş halde bulunan odada ne yapmaya karar veremeyen Mert oturduğu kanepeden kalkıp masasının başına geçti. Yorgun dense değil ama bıkkın bir hali..
Eğitimin Felsefi Geçmişi Ve Yansımaları / Fatih Oto
İlkçağ felsefesinden başladığımızda önce felsefenin ortaya nasıl çıktığına bakmak iyi olacaktır. Mısır o dönemler Nil nehrinin getirdiği bereketle arazi ve yapı hesaplamalarına dayanan mühendislikte ve matematikte oldukça ileri bir durumdaydı...