Düşüş

Albert Camus – Düşüş
Fransız yazar ve filozof Albert Camus (1913-1960) her ne kadar Varoluşçuluk ve Absürdizm akımının öncülerinden sayılsa da, Camus kendini her hangi bir akımın filozofu olarak görmez. Bu sayfada Nobel Edebiyat..