Dışavurumculuk

PICASSO İSTANBUL’DA
Türkiye’deki sanat sergilerinde önemli bir kırılma noktası olan ve Pablo Picasso’nun tüm dönemlerini kapsayan Picasso İstanbul’da sergisinin, digitalSSM arşiv kaynaklarıyla hazırlanan çevrimiçi versiyonu, Sakıp Sabancı Müzesi’nin web sitesi, sosyal medya hesapları https://www.instagram.com/sakipsabancimuzesi/ ve YouTube kanalı aracılığıyla erişime..