Bulantı

J. P. Sartre / Bulantı
Bulantıyı bir kavram olarak ele alırsak, J.P. Sartre’nın varoluşçu felsefesini ifade ettiğini söyleyebiliriz. İnsana bulantı duygusu veren şey, dünyanın kendinde varlığıdır. Varlıklar ne iseler, o olararak orada öylece anlamsız bir..