baro

“Yargı Sisteminin Sorunları Ve Çözüm Yolları ” Anketi
İstanbul Barosu Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Komisyonu (HFSK) tarafından, “Yargı Sisteminin Sorunları ve Çözüm Yolları” başlığı altında anket çalışması düzenlenmektedir. Anket soruları, HFSK üyelerinin katkıları ile hazırlanmıştır. Anket ile katılımcılarından..