Maksim Gorki – Mujik

/ 3 Mart 2021 / 130 views / yorumsuz
Maksim Gorki – Mujik

Kitap İncelemesi: Maksim Gorki / Mujik
Hazırlayan: Eftelya Akdeniz

Bitmeyen Senfoni’nin kitap halidir Mujik… Anton Çehov’a mektupla bir Mujik tasviri yapacağını söylemesiyle kitabın oluşumu başlar. Nitekim bu yarım kalmış kitap Rusya’nın devrime yaklaşan zamanlarında ortaya çıkan ana karakter gibi eğitimli düzenbaz ama zeki insanlar baş gösterecektir…

Okuduğum kitaplar arasında en çok alıntı kaydettiğim kitap oldu. Ana karakter Şebuyev’in dönem aydınları topluluklarına girişi ile olay örgüsü başlar… Farklı görüşlü grupların hepsine girip çıkan Şebuyev’in bu tutumu Aydınlar arasında olumsuz bir durum olarak görülür. Nitekim kurnaz Şebuyev halkın eğitilmesinden, toplumun iyi koşullara sahip olmasından bahsederek konuşur… Bunlar biraz da nabza göre şerbet verme çabaları gibi gözükebilir… Oysa ki bu zeki kişiliği daha çok zengin tüccarlardan para koparmak için yapılan çalışmalar olduğunu söyleyebiliriz…

Aslında doğru sözleri söyleyen insanların düşüncelerini icraata dökme de zayıf olduklarını gösteren bir tablo açıkça belli olmakta. Devrim sözlerinin temelini oluşturan icraatsız; amacı para, itibar olan insanların sözlerinden oluşabileceğini görmek şaşırtıcı olmayacaktır. Kitap yarım kaldığı için sonunu ben birkaç olasılık üstünde düşündüm… Eğer bu olasılıklardan birisi kitabın sonunu oluşturacak olsaydı, günümüzün en realist eserlerinden birisi olabilirdi…

Okuyun efendim…

ALINTILAR
“Ah dostlarım, yaşam hiç de sizin bildiğiniz gibi değildir!” derdi. “Güçlüklerin çözümü öylesine kolay ki Bilinçle yaşayan, eleştirel düşünen insanların sayısını arttırın, bakın sonunda neler oluyor? eğer halka gerekli eğitim verilebilirse bu dünyanın düzeni yeniden kurulur, yeni yaşam biçimleri kendiliğinden filizlenir, inanın bana!”
(Syf. 14 – 6.Basım 2020)

Çünkü siz her çeşit düşüncenin, dünya görüşünün pek hamarat, pek sadık uşaklarısınız da ondan. Düşüncelerle cebelleşerek değil, onlara ayak uydurarak yaşıyorsunuz… Soluduğunuz hava aslında düşünce devinimlerinin temizlediği hava olmalı, oysa siz düşünce devinimlerinin tozlandırdığı havayı soluyorsunuz.”
(Syf.25 – 6.Basım 2020)

“Aslında akıl duygulara karşıt olmayıp tıpkı duygular gibi insanın kendisini tanımasına yöneliktir(…) “
(Syf.30 – 6.Basım 2020)

“Bırakın sorsun, bırakın her şeyi gerçek yüzüyle görsün! Acı çekmesine gelince çeksin o acıyı da! İnsan acı çekerse ne olurmuş? Dostoyevski sürgünde acı çekti ama sonunda Ölüler Evinden Notlar’ı yazdı. Daha birçokları çektikleri acılarla yaşamlarını güzelleştirdiler… Kömür bile içinden Elmas çıkarken acı duymuştur!”
(Syf.160 – 6.Basım 2020)

Eftelya Akdeniz