Sevgi Erol Öçal

Ölüler
Değirmen
Gidiyorsun
Dar Sokaklar
Ölüler
Gidiyorsun
Değirmen
Dar Sokaklar
Çalınmış Güneş