Aciliyet: Hakikat ve Jouissance Arasında

/ 24 Şubat 2021 / 128 views / yorumsuz
Aciliyet: Hakikat ve Jouissance Arasında

Aciliyet zamanda bir deliktir, ebedileştirme zamanıdır. Travmatik bir olay ortaya çıktığında, yapısal tanıdan bağımsız olarak şaşkınlık ortaya çıkar. Öznel yanıt daha sonra gelecektir. Aciliyet, ilk görüşmelerde tanısal kafa karışıklıklarına yol açabilecek olağandışı fenomenlerle birlikte bir tuhaflık zamanıdır.

Travmayı travmatize mi ediyoruz? Eğer öyleyse, analist-travma aciliyete nasıl müdahale eder? Yaptığı şey, hem uygulayıcılar hem de kurumlar için mevcut olan birikmiş bilgilerden kurtulmaya çalışmaktır. Acil müdahale hizmetleri de deneyimler biriktirir ve bu, kişinin tekillikleri algılamasını engelleyen bulaşmalar yaratabilir. Aciliyet içinde olan bireye gelince, konu, konunun rotasından çıktığı yerde, jouissance fenomeninin, ayrılık fenomeninin ani patlamasının ne şekilde meydana geldiğini kavrama sorunudur. Müdahalelerimiz, tarif edilemez bir şeyi okunabilir hale getirmeyi amaçlamaktadır.

Aciliyet mekanizmasını kavramamızı sağlayan şey psikozdur. Sanrı bir yorumdur, bir kişinin hayatına giren şeye anlam katan ve anlam bekleyen bir an, esrarengiz, tatmin edici olmayan bir an olarak nitelendirebileceğimiz bir şaşkınlık noktası üreten bir şeydir. Bu anlamsızlığı yeni anlamda beslemeden travmatize etmekle ilgili. Her durumda, konuyla ilgili acil çalışma, bize ayrılık olgusunda söz konusu olan yabancılaşma hakkında bir fikir vermelidir.

Lacan’ın “Nihayet Sorgulanan Konu Üzerine” adlı metninde yorum yapıyoruz . Kurduğumuz şeyin bir izi sürdüğü sürece, belirli aciliyetlere cevap verecek ve onları öznel olanlara dönüştürecek psikanalist-travma olacağından memnun olabiliriz . Bırakın her biri kendi içinde konuştuğu dilden bir şeyler bulsun, zamanı tekrar harekete geçiren bir gösterici üretebilsin, böylece geçmiş böyle var olabilsin.

Kendimizi aciliyet içinde konumlandırmak için, temel fenomeni hareketsiz bir metonim ya da aciz bir metafor olarak kullanıyoruz. Gösterenin bir etkisi olarak ve lalangue tarafından travmatize edilmiş insanın normal durumu, bir göstereni deşifre etmek zorunda olduğu ölçüde “şaşkınlık işleci” ni kullanırız . Aynı şekilde, bir analizin başlangıcında her öznenin ilk paranoyası sorusunu, sonraki yorumlara izin veren aktarımın göstereni sorusunu ele alıyoruz, böylece bu göstereni bir yanılsamanın başındaki ile homologlaştırıyoruz.

Gösteren Bir her zaman temeldir, kişi ne anlama geldiğini bilmez, S 2’nin veya yanılgının bilgisini bekler . Tüm bilgi sanrısaldır ve sanrı, her zaman buluş içinde mevcut olan yanılsama unsuruyla birlikte bir bilgi biçimidir.

Sözlü aciliyet çalışmasında bir miktar keyif kaybolmaya başlar. Bir acil durum ortamı bağlamında bir ana gösterici, aciliyette bir S 1 üretmek mümkün müdür ? Öznel aciliyeti, konuşma ile farklı bir deneyim yaşama şansı olarak tanımlıyorum ve bu, işleri değiştiriyor.

Kendini Ötekinin jouissanceının nesnesi yapan kişinin çektiği acının muhatabı olan analistin, hukuksuz gerçeğe karşı bir savunma olarak anlamın köşeleri hakkında fikir sahibi olması gerektiğini de öğreniyoruz. Birini ne zaman konuşturacağını ve ne zaman susturmanın, bir konuyu, bazı kelimeleri sınırlamanın daha iyi olduğunu bilmek analistin eyleminin inceliklerinin bir parçasıdır, böylece öznenin korumalarını kendisi icat edebilir.

Acil durumları (acil durumları) içeren bir analizde söz konusu olan bilgi, belirli sayıda fenomeni, sübjektif mutasyonları, konuyu harekete geçiren ve dönüştüren kelimelerin bilinmesidir. Kişi bir şeyi öğrenir ve aynı zamanda bir şeyin varlığını yitirir.

Psikanaliz, aciliyetin çıkmazlarında, hakikat ile jouissance arasındaki “duraklamalarda” öne çıkan şeyleri aramaya yetki verir. Herkesin kendi ölçüsüne göre alması için mütevazı bir teklif.

By Ricardo Seldes | 20 Şubat 2021 | LRO 275